Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επιδότηση για προσλήψεις ερευνητών και τεχνικών

25/02/2013

Επιδότηση για προσλήψεις ερευνητών και τεχνικών

Nέα δράση για την ενίσχυση της απασχόλησης και την πρόσληψη δεκάδων ερευνητών και ερευνητριών υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Eρευνας & Τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν για την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων λήγει στης 15 Μαρτίου.

Για πρώτη φορά υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Για πρώτη φορά υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Βασικός στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για την ένταξη πράξεων ανέρχεται στα 9.500.000 ευρώ.

Η διαδικασία
Κάθε επιχείρηση υποβάλλει μία πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών, στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη ενός έως δύο ερευνητών, ενώ επικουρικά μπορεί να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη επιπλέον ενός ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου.

Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού αφορά αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Μόλις η ΓΓΕΤ λάβει όλες τις προτάσεις, θα προχωρήσει στην αξιολόγησή τους και εν συνεχεία θα δώσει τις εγκρίσεις για τα έργα. Οι δικαιούχοι, μόλις πάρουν «πράσινο φως», θα προχωρήσουν στην πρόσληψη των ερευνητών μέσω αγγελιών που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και σε εφημερίδα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΓΕΤ εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα συγκεντρώνει όλες τις προκηρυγμένες θέσεις στην ηλεκτρονική σελίδα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ερευνητικού προσωπικού θα πρέπει να είναι

  • κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον πενταετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως τεχνικό/υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται:

  • κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο ερευνητικό προσωπικό
  • και πτυχιούχοι πανεπιστημίων.

Οι δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ δεν μπορούν να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που είναι προβληματικές, δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα.

Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου και αντικειμένου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη του έργου.

Προθεσμία & Πληροφορίες
Η υποβολή των προτάσεων για ένταξη πράξεων από τις επιχειρήσεις ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2013, ενώ οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο:

https://apps.gov.gr/minedu/employment/call2012/.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-7458126 & 210-7458127.

Μεικτές αμοιβές από 1.600-2.500€
Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές και επιμερισμός δώρων εορτών και επιδόματος αδείας) υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση είναι:

Α. Ερευνητικό προσωπικό

  • Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 2.100€ – 2.500€
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • 2.000€ – 2.300€ Β. Τεχνικό προσωπικό
  • Πτυχιούχος πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1.800€ – 2.000€
  • Πτυχιούχος πανεπιστημίου 1.700€ – 1.900€
  • Πτυχιούχος ΤΕΙ 1.600€ – 1.800€

Ανεργοι με πτυχίο ΤΕΙ έως και διδακτορικά

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανέργου, η οποία θα πιστοποιείται από δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Ωστόσο, σε περίπτωση ωφελουμένων οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις/επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον δεν έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία της πρόσληψης και δεν έχουν συνάψει σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών η οποία να είναι σε ισχύ. Ακόμη, οι νέοι συνεργάτες που θα προσληφθούν δεν θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την έναρξη του έργου, ενώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΓΕΝΗΣ
vgenis@pegasus.gr

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

Facebook «Θέσεις Δημοσίου«

cropped-banner1.jpg

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

Οι Μικρές Αγγελίες του Αγγελιοφόρου

 

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: