Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.240 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

07/03/2013

espaΠρόσληψη, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (4.240) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, στις κατωτέρω Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επιτάσσει το ΕΣΠΑ, ως εξής:

Α’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

Β’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

9

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

65

Π ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

6

Δ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

6

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

31

Ε’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

17

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

7

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

98

ΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

8

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

9

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

26

Ζ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

15

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

4

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

18

Η’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

5

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

12

0′ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

5

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

26

Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

6

ΙΑ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

5

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

4

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

16

IB’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

14

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

12

ΙΠ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

11

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

6

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

50

ΙΔ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

12

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

35

ΙΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

52

ΙΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

89

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΒΟΤΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

38

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

182

ΙΖ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

21

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

38

ΔΕ

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

4

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

10

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

165

ΙΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

8

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

8

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

24

ΙΟ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

4

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

30

Κ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

14

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

42

ΚΑ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

7

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

5

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

6

ΔΕ

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

8

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

8

ΚΒ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

12

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

14

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

50

ΚΠ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

54

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

13

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

57

ΚΔ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

13

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

6

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

48

ΚΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

14

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

18

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

4

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

57

ΚΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

23

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

8

ΔΕ

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

3

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

61

ΚΖ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

12

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

10

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

4

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

73

ΚΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

3

Κθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

8

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

21

Λ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

60

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

10

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

420

ΛΑ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΛΒ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

2

ΛΠ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

17

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

9

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

64

ΛΔ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

11

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

7

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

113

ΛΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

7

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

7

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

20

ΛΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

4

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

22

ΛΖ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

12

ΛΗ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

6

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

6

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

8

ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

4

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

4

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

21

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

2

3Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

6

4Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

6

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

13

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

2

5Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

7

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

19

6Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

23

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

23

7Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

9

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

4

8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

6

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

9

9Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

3

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

3

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

5

10Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

18

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

12

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

5

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

33

11Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

4

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

12

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

10

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

43

12Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

6

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

5

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

23

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

34

13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

25

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

8

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

28

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

45

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

40

14Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

5

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

37

15Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

3

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

16

16Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

10

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

14

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

38

17Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

15

18Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

7

19Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

15

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

14

20Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

14

21π ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

9

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

4

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

35

22Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

10

23Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

5

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

4

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

23

24Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

9

ΠΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

21

25Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

9

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

9

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

25

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

30

26Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

3

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

6

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

23

28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

3

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

8

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

12

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

12

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

12

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

3

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

3

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ

16

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

3

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

3

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ,

ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΠΕ

ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

85

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΠΕ

ΖΩΓΡΑΦΩΝ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

62

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

15

ΔΕ

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

3

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

4

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

Facebook «Θέσεις Δημοσίου«

cropped-banner1.jpg

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

Οι Μικρές Αγγελίες του Αγγελιοφόρου

 

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: