Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (έως 22/3)

08/03/2013

elpe Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς και εµπορικούς Οµίλους στην Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης.
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΡΡΑ (ΧΛΒ2)
Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις
• Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου), οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χηµικών Εργαστηριακών Εφαρµογών.
• Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα µε την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.
Επιθυµητά Προσόντα
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
• Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Προϋπηρεσία σε θέσεις αντίστοιχες της ειδικότητάς του.
Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαιώσεων, όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντοµη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων, ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια καθώς και αντιγράφων των ασφαλιστικών ηµεροµισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
Χαρακτηριστικά υποψηφίων
• Οµαδικό πνεύµα, πειθαρχία, προσαρµοστικότητα, καλή δυνατότητα επικοινωνίας.
• Ηλικία έως 26 ετών (το έτος γέννησης να µην είναι προγενέστερο του 1987).
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται ενδεχόµενη απασχόληση σε πρόγραµµα εναλλασσόµενης 24ωρης βάρδιας, εάν αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία και για όση περίοδο αυτή
αποφασίσει και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιµαστική περίοδο ενός έτους.
Η εντοπιότητα (µόνιµος κάτοικος όµορων ∆ήµων του ∆ιυλιστηρίου Θεσσαλονίκης) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Επισηµαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης µε  την προσκόµιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όµορο ∆ήµο, Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης από τον όµορο ∆ήµο, Λογαριασµό ∆ΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Επισήµανση
• Η τυχόν κατοχή πτυχίου ΑΤΕΙ, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού, πλην όµως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώµατα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
• Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης. 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόµενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειµάρρας 8α
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων Οµίλου
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης (ΧΛΒ2)

Καταληκτική προθεσµία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013.
Προσοχή: Κατά την συµπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει:
-Να συµπληρώσουν τη συγκεκριµένη µόνο αίτηση, την οποία µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να µην αποστέλλουν βιογραφικά σηµειώµατα.
-Να συµπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία µε την ένδειξη του αστερίσκου (*).
-Να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.
Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόµενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφεροµένων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εµπιστευτικές

(Πατήστε εδώ για το σχετικό έντυπο αίτησης)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

Facebook «Θέσεις Δημοσίου«

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις  ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

Οι Μικρές Αγγελίες του Αγγελιοφόρου

 

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: