Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόγραμμα για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

26/03/2013

Εμπιστοσύνη και στήριξη στους νέους, στις δυνατότητες και στις δημιουργικές τους ιδέες επιθυμεί να προσφέρει το πρόγραμμα EGG (Enter-Grow-Go) που υλοποιεί το Corallia – Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών σε συνεργασία με τη Eurobank.

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 18 έως 35 ετών, φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για ένα νέο επιχειρηματικό πνεύμα στη χώρα, αλλά και να συμβάλει ουσιαστικά στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο νεαρός επιχειρηματίας σε όλα τα στάδια δημιουργίας της επιχείρησής του.

Πρόγραμμα για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται έως τις 26 Μαρτίου με ηλεκτρονική αποστολή της επιχειρηματικής πρότασης των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του προγράμματος, http://www.theegg.gr, στην οποία θα περιγράφεται η επιχειρηματική ιδέα, η ομάδα και το σχέδιο υλοποίησης της ιδέας αυτής, χρησιμοποιώντας καθορισμένο υπόδειγμα. Για το πρόγραμμα, τα οφέλη του, αλλά και για την ελληνική νεανική επιχειρηματικότητα μιλούν σήμερα στο «Εθνος – Εργασία» ο διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικών του Corallia, Δρ Jorge A. Sanchez και ο σύμβουλος Διοίκησης της Eurobank Βασίλης Τραπεζάνογλου.

Ποιος ο σκοπός του προγράμματος EGG (Enter-Grow-Go), σε ποιους απευθύνεται και ποια τα πρακτικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει;

Σκοπός του προγράμματος EGG είναι να στηρίξει τη νεανική καινοτομική επιχειρηματικότητα, να ενισχύσει την προοπτική δημιουργικής απασχόλησης της νέας γενιάς και να συμβάλει στη δημιουργία φιλικού οικοσυστήματος για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 18 έως 35 ετών με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working) δωδεκάμηνης διάρκειας. Στις επιχειρηματικές ομάδες προσφέρονται συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες, κτιριακή υποδομή, πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες «μίας-στάσης» για βασικά θέματα εκκίνησης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, καθώς και ένα τρίμηνο εντατικό και πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις απαραίτητες για την επιχειρηματική τους σταδιοδρομία.

Πώς μπορούν να ενταχθούν σε αυτό οι ενδιαφερόμενοι;

Η επιλογή των επιχειρηματικών ομάδων θα γίνει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Μετά την υποβολή επιχειρηματικής πρότασης, οι αξιολογητές του EGG, με αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία θα επιλέξουν τις κατ’ αρχήν καλύτερες γραπτές προτάσεις. Κατόπιν, οι επιλεγμένες ομάδες θα παρουσιάσουν, σε δύο φάσεις, προφορικά την ιδέα τους στην επιτροπή αξιολογητών, η οποία θα προκρίνει περίπου είκοσι επιχειρηματικές ομάδες που θα φιλοξενηθούν στο EGG.

Ποιοι οι τομείς με τους οποίους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν περισσότερο οι νέοι επιχειρηματίες σήμερα;

Το EGG δεν θέτει περιορισμούς κλάδου ή αντικειμένου, ενθαρρύνει όμως επιχειρηματικά σχέδια που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιούν μία καινοτομία και έχουν σημαντική εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Οι προτάσεις που είναι σε φάση υποβολής στην ιστοσελίδα του προγράμματος δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των νέων εστιάζεται σε κλάδους όπως Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Τρόφιμα και Ποτά, Τουρισμός, Γεωργία, Υπηρεσίες Υγείας και Πολιτισμός. Δεν μας εκπλήσσουν οι επιλογές τους, καθώς αυτοί είναι οι κλάδοι που πράγματι εμφανίζουν δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι startupers;

Είναι γεγονός ότι η οικονομική ύφεση έδωσε σημαντική ώθηση στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (startups), κυρίως σε τεχνολογικούς τομείς, ορισμένες από τις οποίες διακρίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (π.χ. πληροφορική, βιοτεχνολογία, κινητές εφαρμογές, ιατρική τεχνολογία).

Είναι, όμως, επίσης αλήθεια ότι οι νέοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πιο έντονα τις δυσκολίες και τα αντικίνητρα που συναντά η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Δεν είναι μόνον η δυσκολία στην εξασφάλιση αρχικού κεφαλαίου, αλλά, κυρίως, η απουσία ενός πλαισίου υποστήριξης για το στήσιμο της εταιρείας, για τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη τόσο για την αντιμετώπιση εμποδίων και προβλημάτων, που σε έναν άπειρο επιχειρηματία μπορούν να φαντάζουν «βουνό», όσο και για την εφαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας, τη δικτύωση για την εξασφάλιση συνεργασιών και την προώθηση των πωλήσεων. Η υποστήριξη, δηλαδή, και στα τρία στάδια: δημιουργία της εταιρείας (enter), ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας (grow) και εμπορική μεγέθυνση (go). Το τρίπτυχο, δηλαδή, πάνω στο οποίο έχει χτιστεί το πρόγραμμα EGG.

Ποιος, κατά τη γνώμη σας, είναι ο πλέον πρόσφορος τρόπος να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ανεργίας των νέων;

Απαιτούνται πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις για να μετριαστεί ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα όπως η ανεργία των νέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενίσχυση της απασχόλησης σε σημαντικούς κλάδους για την ελληνική οικονομία. με νέους όμως προσανατολισμούς, όπως είναι οι ειδικές αγροτικές καλλιέργειες ή ο εξειδικευμένος τουρισμός.

Το πρόγραμμα EGG δεν φιλοδοξεί να προσφέρει άμεσες λύσεις στην απασχόληση, αλλά να συμβάλει με έμμεσο και μεσοπρόθεσμο τρόπο σε αυτήν. Επιδίωξή του είναι να δημιουργήσει ένα πρότυπο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο μπορεί να βρει μιμητές για να αποκτήσει μαζικότητα και να δώσει ώθηση προς την κατεύθυνση μίας υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης ως μια πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θέλει να δείξει ότι η εμπέδωση του «νέου μοντέλου ανάπτυξης», που θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας, χρειάζεται εμπιστοσύνη στους νέους, εθελοντική συνεισφορά, συνεργασία και αξιόπιστη προσέγγιση.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗ
kkyritsi@pegasus.gr

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

Facebook «Θέσεις Δημοσίου«

cropped-banner1.jpg

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

Οι Μικρές Αγγελίες του Αγγελιοφόρου

 

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: