Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

24/04/2013

business team

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τρεις
(3) υποτροφίες, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του
κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους των Τμημάτων
Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές
σπουδές (επιπέδου master ή εκπόνησης διδακτορικού) στο εξωτερικό και
συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σύμφωνα με την απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου κατά την 2η/16-04-2013 συνεδρία και σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12-10-1993 ιδιόγραφη διαθήκη του
Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας, ανά έτος, ανέρχεται σε 8.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος, με δυνατότητα
παράτασης για ένα ακόμα έτος.
Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο
Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα
από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του Προξένου ή του Πρέσβεως
βεβαιούντος την ευδόκιμο φοίτηση.
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει
μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν
δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο
59 του Α.Ν. 2039/39).
Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να
επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του
Α.Ν. 2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης
και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο κτίριο της
διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο
τοπικό τύπο (μέχρι και την 25η Ιουνίου 2013) αίτηση συνοδευόμενη από τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να
προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36
ετών.
2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» καθώς και
αναλυτική βαθμολογία, η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη σε περίπτωση ισοψηφίας.
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη
υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα ή Δωρεά ή Κληρονομία για τις
ίδιες σπουδές και δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη
υποτροφία.
5. Πιστοποιητικό (για τους άρρενες) στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν
τύχει αναβολής που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό
για μεταπτυχιακές σπουδές.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι έχουν γίνει δεκτοί, ενώ οι
εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής πρέπει να υποβάλουν
βεβαίωση εγγραφής.
Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση
του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο από το νόμο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης http://www.uoc.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620
κ. Ευγενία Μπαλάφα, καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων Φυσικής,
Μαθηματικών ή Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Ευριπίδης Γ. Στεφάνου

Click-Here-Blue

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

THESEIS_DIMOSIOU

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

 facebook_b1_300x

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: