Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάρτιση και εργασία για 1.000 νέους ναυτικούς

02/05/2013

Κατάρτιση και εργασία για 1.000 νέους ναυτικούς

Κατάρτιση και εργασία για πέντε μήνες σε ακτοπλοϊκές και ναυτιλιακές εταιρείες εξασφαλίζει πρόγραμμα του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας σε 1.000 νέους ναυτικούς (αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα).

Δικαιούχος του προγράμματος «Νέαρχος» είναι το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εργασίας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και ηλικία από 18 έως 29 ετών. Από το σύνολο των θέσεων, οι 200 αφορούν αξιωματικούς και οι υπόλοιπες 800 κατώτερα πληρώματα λοιπών ειδικοτήτων

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και ηλικία από 18 έως 29 ετών. Από το σύνολο των θέσεων, οι 200 αφορούν αξιωματικούς και οι υπόλοιπες 800 κατώτερα πληρώματα λοιπών ειδικοτήτων

Το πιλοτικό πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε άνεργους νέους ναυτικούς όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου, με απολαβές που φτάνουν τα 1.000 ευρώ μηνιαίως για τους αποφοίτους των ΑΕΝ, του Ηλεκτρολόγους και τους Οικονομικούς Αξιωματικούς και 800 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες.

Στόχος είναι να προσχωρήσουν όσο περισσότεροι νέοι Ελληνες σε ένα επάγγελμα με προοπτικές και καλές αποδοχές, δουλεύοντας σε Ναυτιλιακές Εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες ή διαχειρίστριες πλοίων όλων των κατηγοριών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ (προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι) και να έχουν ηλικία από 18 έως 29 ετών.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 200 αφορούν Αξιωματικούς και οι υπόλοιπες 800 κατώτερα πληρώματα λοιπών ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους άνεργους ναυτικούς θα απορροφήσουν κατά κύριο λόγο ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ περιορισμένο ενδιαφέρον εκτιμάται πως θα υπάρξει από την ποντοπόρο ναυτιλία (κυρίως για ταξίδια στη Μεσόγειο). Ειδικότερα, με το πρόγραμμα Νέαρχος αναμένεται να επιτευχθούν ενδεικτικά οι στόχοι:

 • βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων του κλάδου ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
 • απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους που δεν έχουν μεγάλη προϋπηρεσία.
 • επαφής των νέων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους (Ναυτιλιακές Εταιρείες) ώστε να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους.
 • εξυπηρέτησης του στρατηγικού στόχου της χώρας ως μέλους της Ε.Ε. για διατήρηση και ενίσχυση της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας.

Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι είναι άνεργοι νέοι ναυτικοί, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • είναι εγγεγραμμένοι, ως προσφερόμενοι, στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών Αρχών, αλλά δεν επιδοτούνται.
 • έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
 • έχουν ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ
 • έχουν, τουλάχιστον, έξι μήνες συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο υπό Ελληνική σημαία ή υπό ξένη συμβεβλημένη με το ΝΑΤ,
 • έχουν ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
 • διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό (κάρτα υγείας) σε ισχύ
 • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή, εφόσον πρόκειται για άνδρες
 • διαθέτουν Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ειδικά για τους απόφοιτους ΑΕΝ/Αξιωματικούς ζητείται επιπλέον δίπλωμα ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή Μηχανικών, Δίπλωμα Οικονομικού, ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου.

Το πρόγραμμα, συνολικού ποσού της τάξης των 6,4 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε θεματικές ενότητες σχετικές με το ναυτικό επάγγελμα από πιστοποιημένους φορείς (ΚΕΚ) και πέντε μήνες πρακτική άσκηση επί πλοίου.

Η παροχή των υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε 17 πόλεις και συγκεκριμένα στις: Αθήνα, Πειραιά, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Βόλο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Χίο, Σύρο, Ρόδο και Μυτιλήνη.

Θα υλοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης. Το πρώτο πρόγραμμα («ΙΑΣΩΝ») αφορά Απόφοιτους ΑΕΝ και Αξιωματικούς Ε.Ν. και η κατάρτιση θα γίνει πάνω στις θεματικές ενότητες: Στοιχεία Συνταγματικού και Ναυτικού Δικαίου, Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την Εργασία, Αγγλικά (Προχωρημένο Επίπεδο), Περιβαλλοντική Πολιτική και Πρόληψη – Διαχείριση Ρύπανσης και Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος.

Το δεύτερο πρόγραμμα («ΑΡΓΩ») αφορά κατώτερα πληρώματα, ενώ η κατάρτιση περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες: Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την Εργασία, Αγγλικά (Βασικό Επίπεδο), Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Περιβαλλοντική Πολιτική και Πρόληψη -Διαχείριση Ρύπανσης, Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος.

Απολαβές
Το Εκπαιδευτικό Επίδομα των ωφελουμένων περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 5.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι αξιωματικοί, εκ των οποίων 500 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 5.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 4.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι μέλη λοιπών ειδικοτήτων, εκ των οποίων 500 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 4.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Το ποσό της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης κατά την πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 270.900 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος.

Ο Επόπτης (Αξιωματικός του πλοίου που θα οριστεί Υπεύθυνος από τον Πάροχο Πρακτικής Ασκησης) θα λάβει αποζημίωση το ποσό των 700 ευρώ για τον πρώτο ωφελούμενο και 100 ευρώ για καθέναν από τους υπόλοιπους ωφελούμενους μέχρι του ποσού των 1.100 ευρώ με όριο τους πέντε ωφελούμενους ανά Επόπτη.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους για τη θεωρητική κατάρτιση και σε πέντε κύκλους για την πρακτική άσκηση επί πλοίου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο παρόν Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» έως τις 15 Μαΐου.

Η επιλογή των ωφελουμένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Ωστόσο, επιπλέον μόρια θα δοθούν στους υποψήφιους που δεν έχουν ναυτολόγηση, τουλάχιστον τους 12 τελευταίους μήνες και στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Oσοι υποψήφιοι επιλεγούν και τα ονόματά τους αναγραφούν στο Μητρώο ωφελουμένων θα πρέπει να προσκομίσουν τη δ/νση: Γ.Ε.Ν.Ε., Νοταρά 141, 18 536 Πειραιάς φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή.

Ο φάκελος πρέπει να έχει την ένδειξη «Κατάρτιση voucher άνεργων νέων ναυτικών του Πιλοτικού Προγράμματος για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών» και να περιλαμβάνει:

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Ναυτικό Φυλλάδιο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων 4-5 και της σελίδας της τελευταίας ναυτολόγησης) και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Κάρτας Εγγραφής στα μητρώα ανέργων (μπλε ή ροζ κάρτα)
 • Ιατρικό πιστοποιητικό (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Κάρτας Υγείας σε ισχύ)
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄
 • Τίτλο/Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν επιδοτούνται από άλλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία και σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών κ.ά.
 • Φωτοτυπία στοιχείων λογαριασμού Τράπεζας (επωνυμία Τράπεζας και ΙΒΑΝ)
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον υφίσταται

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210 4524869, στο e-mail:helpdesk@generg.gr και στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr

Αγγελική Μαρίνου
amarinou@pegasus.gr

 

Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Κριτήριο επιλογής Ανάλυση κριτηρίου επιλογής Μοριοδότηση κριτηρίου επιλογής
Διάρκεια συνεχομένης ανεργίας 12-18 μήνες 4
18-24 μήνες 6
24 μήνες και άνω 10
Οικογενειακή προέλευση – κατάσταση Πολύτεκνοι (3 παιδιά και άνω) 10
Αρχηγοί/τεκνά μονογονεϊκών οικογενειών 10

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

THESEIS_DIMOSIOU

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

 facebook_b1_300x

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: