Μετάβαση στο περιεχόμενο

10.000 πτυχιούχοι και απόφοιτοι ΥΕ – ΔΕ σε τουριστικές επιχειρήσεις

13/05/2013

10.000 πτυχιούχοι και απόφοιτοι ΥΕ – ΔΕ σε τουριστικές επιχειρήσεις

Αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Εργασίας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών, στον κλάδο του τουρισμού».

Από την υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 νέοι άνεργοι εκ των οποίων: οι 2.000 θα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ και οι 8.000 θα είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με τρεις αποφάσεις, που υπέγραψε στις 30 Απριλίου η γενική γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Αννα Δαλλαπόρτα, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά

Με τρεις αποφάσεις, που υπέγραψε στις 30 Απριλίου η γενική γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Αννα Δαλλαπόρτα, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού». Παράλληλα τρέχουν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από ανέργους για «Επιταγή εισόδου» σε ναυτιλία και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Η δράση αφορά την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, καθώς και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες.

Στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης (ΚΕΚ) σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης.

Σημειώνεται πως στους ωφελούμενους θα παρασχεθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, οι οποίες αφορούν ενδεικτικά:

α) Υπηρεσίες από πλευράς συνδικαιούχων – στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

β) Υπηρεσίες από πλευράς παρόχων κατάρτισης – στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζομένου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής.

γ) Και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

Οι απολαβές
Η «Επιταγή εισόδου» στην αγορά εργασίας χορηγείται στους ωφελούμενους της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 2.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Τόσο οι υποψήφιοι όσοι και οι πάροχοι κατάρτισης αλλά και οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει -εφόσον ανακοινωθεί η προθεσμία- να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr στην ειδική φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Επιβίβαση… και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα «Νέαρχος»

Αιτήσεις δέχεται για μία εβδομάδα ακόμη το πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης «Νέαρχος», που εξασφαλίζει σε 1.000 νέους ναυτικούς (αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα) κατάρτιση και εργασία για πέντε μήνες σε ακτοπλοϊκές και ναυτιλιακές εταιρείες.

Το πιλοτικό πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε άνεργους νέους ναυτικούς όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου, με απολαβές που φτάνουν τα 1.000 ευρώ μηνιαίως για τους αποφοίτους των ΑΕΝ, του Ηλεκτρολόγους και τους Οικονομικούς Αξιωματικούς και 800 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες.

Στόχος του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) που είναι και ο δικαιούχος του προγράμματος «Νέαρχος» είναι να προσχωρήσουν όσο περισσότεροι νέοι Ελληνες σε ένα επάγγελμα με προοπτικές και καλές αποδοχές, δουλεύοντας σε Ναυτιλιακές Εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες ή διαχειρίστριες πλοίων όλων των κατηγοριών.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ (προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι) και να έχουν ηλικία από 18 έως 29 ετών. Από το σύνολο των θέσεων, οι 200 αφορούν Αξιωματικούς και οι υπόλοιπες 800 κατώτερα πληρώματα λοιπών ειδικοτήτων.

Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι είναι άνεργοι νέοι ναυτικοί, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • είναι εγγεγραμμένοι, ως προσφερόμενοι, στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών Αρχών, αλλά δεν επιδοτούνται,
  • έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995,
  • έχουν ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ,
  • έχουν, τουλάχιστον, έξι μήνες συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο υπό ελληνική σημαία ή υπό ξένη συμβεβλημένη με το ΝΑΤ,
  • έχουν ολοκληρώσει το βασικό κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,
  • διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό (κάρτα υγείας) σε ισχύ,
  • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή, εφόσον πρόκειται για άνδρες,
  • διαθέτουν Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικά για τους απόφοιτους ΑΕΝ/Αξιωματικούς ζητείται επιπλέον δίπλωμα ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή Μηχανικών, Δίπλωμα Οικονομικού, ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου.

Κατάρτιση – Επίδομα
Το πρόγραμμα, συνολικού ποσού της τάξης των 6,4 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε θεματικές ενότητες σχετικές με το ναυτικό επάγγελμα από πιστοποιημένους φορείς (ΚΕΚ) και πέντε μήνες πρακτική άσκηση επί πλοίου.

Η παροχή των υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε 17 πόλεις και συγκεκριμένα στις: Αθήνα, Πειραιά, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Βόλο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Χίο, Σύρο, Ρόδο και Μυτιλήνη.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα των ωφελουμένων, περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 5.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι αξιωματικοί, εκ των οποίων 500 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 5.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 4.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι μέλη λοιπών ειδικοτήτων, εκ των οποίων 500 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 4.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Το ποσό της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης κατά την πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 270.900 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος.

Ο Επόπτης (Αξιωματικός του πλοίου που θα οριστεί Υπεύθυνος από τον Πάροχο Πρακτικής Ασκησης) θα λάβει αποζημίωση το ποσό των 700 ευρώ για τον πρώτο ωφελούμενο και 100 ευρώ για κάθε έναν από τους υπόλοιπους ωφελούμενους μέχρι του ποσού των 1.100 ευρώ με όριο τους πέντε ωφελούμενους ανά Επόπτη.

 

Αιτήσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδαhttp://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» έως τις 15 Μαΐου.

Η επιλογή των ωφελουμένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Ωστόσο, επιπλέον μόρια θα δοθούν στους υποψήφιους που δεν έχουν ναυτολόγηση τουλάχιστον τους 12 τελευταίους μήνες και στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210 4524869, στο e-mail:helpdesk@generg.gr και στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

THESEIS_DIMOSIOU

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

 facebook_b1_300x

Advertisements
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: