Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΤΤΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ (αιτήσεις έως 31/5)

20/05/2013

business team

ΑΤΤΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ (αιτήσεις έως 31/5)

 

logo_el-GR

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν Π Ι Δ , που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα —   Θεσσαλονίκη) με κωδικό ΜΙ8  375946 και την εγκεκριμένη Πράξη   «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β  Αιγαίου) με κωδικό ΜΙ8 375963 οι οποίες εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του  πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

(ΕΚΤ).

 

 

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων

 

 

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης
 

 

Ψυχίατρος

 

 

1

 

 

ΨΥΧΤ-ΑΤ1

 

 

 

Παιδοψυχίατρος

 

 

1

 

 

 

ΠΑΙΨ – ΑΤ1

 

Νοσηλευτής

 

1

 

ΝΟΣ – ΑΤ1

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

2

 

 

ΚΛ – ΑΤ1

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου

 

(από το νόμο) Θεραπευτικού

 

Προγράμματος

 

 

1

 

 

ΑΠΘ – ΑΤ1

 

Αναλυτικά για την περιοχή Θεσσαλονίκης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης
 

 

Ψυχίατρος

 

 

1

 

 

ΨΥΧΤ-ΘΕΣ2

 

 

Παιδοψυχίατρος

 

 

1

 

 

ΠΑΙΨ – ΘΕΣ2

 

 

Νοσηλευτής

 

 

1

 

 

ΝΟΣ – ΘΕΣ2

 

 

Ψυχολόγος

 

 

1

 

 

ΨΥΧ – ΘΕΣ2

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

1

 

 

ΚΛ – ΘΕΣ2

 

 

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

 

 

1

 

 

ΑΠΘ – ΘΕΣ2

 

 

 

Αναλυτικά για την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης
 

 

Ψυχίατρος

 

 

1

 

 

ΨΥΧΤ – ΗΡ

 

 

Ψυχολόγος

 

 

2

 

 

ΨΥΧ – ΗΡ

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

2

 

 

ΚΛ – ΗΡ

 

 

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

 

 

1

 

 

ΑΠΘ – ΗΡ

 

Αναλυτικά για την περιοχή των Ιωαννίνων ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής

 

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης
 

 

Ψυχίατρος

 

 

Ι

 

 

ΨΥΧΤ – ΙΩΝ

 

 

Ψυχολόγος

 

 

Ι

 

 

ΨΥΧ – ΙΩΝ

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

2

 

 

ΚΛ – ΙΩΝ

 

 

Πτυχιούχος   ΠΕ Κοινωνικών Ι Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

 

Ι

 

 

ΚΑ – ΙΩΝ

 

 

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

 

 

Ι

 

 

ΑΠΘ – ΙΩΝ

 

 

Αναλυτικά για την περιοχή της Καλαμάτας ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης
 

 

Ψυχίατρος

 

 

Ι

 

 

ΨΥΧΤ– ΚΑΛ

 

 

Νοσηλευτής

 

 

Ι

 

 

ΝΟΣ – ΚΑΛ

 

 

Ψυχολόγος

 

 

Ι

 

 

ΨΥΧ – ΚΑΛ

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

2

 

 

ΚΛ – ΚΑΛ

Απόφοιτος

 

Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

 

 

Ι

 

 

ΑΠΘ – ΚΑΛ

 

Αναλυτικά για την περιοχή της Λάρισας ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης
 

 

Ψυχίατρος

 

 

Ι

 

 

ΨΥΧΤ – ΛΑΡ

 

 

Ψυχολόγος

 

 

2

 

 

ΨΥΧ – ΛΑΡ

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

2

 

 

ΚΛ – ΛΑΡ

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου

 

(από το νόμο) Θεραπευτικού

 

Προγράμματος

 

 

Ι

 

 

ΑΠΘ – ΛΑΡ

 

 

Αναλυτικά για την περιοχή της Μυτιλήνης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης
 

 

Ψυχίατρος

 

 

Ι

 

 

ΨΥΧΤ– ΜΥΤ

 

 

Νοσηλευτής

 

 

Ι

 

 

ΝΟΣ – ΜΥΤ

 

 

Ψυχολόγος

 

 

2

 

 

ΨΥΧ- ΜΥΤ

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

Ι

 

 

ΚΛ – ΜΥΤ

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου

 

(από το νόμο) Θεραπευτικού

 

Προγράμματος

 

 

Ι

 

 

ΑΠΘ – ΜΥΤ

 

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι :

 

 

Α. Ψυχίατρος

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Ψυχιατρική

 

 •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Επαγγελματική εμπειρία

 

 •  Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις

 

 •  Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας

 

 •  Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

 •  Καλή γνώση Μ8 0]]Ιαθ

 

 

Β. Παιδοψυχίατρος

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Παιδοψυχιατρική

 

 •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Επαγγελματική εμπειρία στην ψυχιατρική εφήβων

 

 •  Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις

 

 •  Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας

 

 •  Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

 •  Καλή γνώση Μ8 0]]Ιαθ

 

 

Γ. Νοσηλευτής

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική

 

 •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

 •  Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο

 

 •  Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις

 

 •  Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας

 

 •  Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της (Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

 •  Καλή γνώση Μ8 0]]Ιαθ

 

Δ. Ψυχολόγος

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στη ψυχολογία

 

 •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στις εξαρτήσεις ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις εξαρτήσεις ή αποδεδειγμένη ολοκληρωμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο

 

 •  Ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία

 

 •  Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας

 

 •  Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

 •  Καλή γνώση Μ8 0]]Ιαθ

 

 

Ε. Κοινωνικός Λειτουργός

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία

 

 •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στις εξαρτήσεις ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις εξαρτήσεις ή αποδεδειγμένη ολοκληρωμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο

 

 •  Ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία

 

 •  Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας

 

 •  Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

 •  Καλή γνώση Μ8 0]]Ιαθ

 

 

ΣΤ. Πτυχιούχος ΠΕ Κοινωνικών / Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Πτυχίο κοινωνικών Ι ανθρωπιστικών επιστημών

 

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στις εξαρτήσεις ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις εξαρτήσεις ή αποδεδειγμένη ολοκληρωμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο

 

 •  Ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία

 

 •  Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας

 

 •  Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

 •  Καλή γνώση Μ8 0]]Ιαθ

 

 

Ζ Απόφοιτος Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Απόφοιτος αναγνωρισμένου θεραπευτικού προγράμματος με το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον ένα (1 )έτος
 •  Απολυτήριο Λυκείου

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 •  Γνώση θεραπευτικής τεχνικής και προσέγγισης σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο

 

 •  Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας

 

 •  Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

 •  Καλή γνώση Μ8 0]]Ιαθ

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι   και 31.5.2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει :

α) βιογραφικό σημείωμα και

β)  όλα  τα  δικ αιολο γητικ ά  που  τε κ μη ριώνου ν  τα  προσό ντα  για  τη  θ έ ση  ε πικυρ ωμ έ να.  Επί σης,  οι  τίτ λοι  σπου δών

 

 ( Πανε πιστημ ιακο ύ ή Τ ε χ νολογι κο ύ το μέ α) θα πρέ πε ι να ε ίναι νομ ίμ ως  αναγ νωρισμέ νοι.

 

Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει  απ α ραιτή τως  να αναγράφεται μόνο ένας κωδικός θέσης που  αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις  υποψηφιότητες θα  τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.  Θα  σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.

Click-Here-Blue

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

THESEIS_DIMOSIOU

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: